Proč název ALTEMA?

Proč jsme společnost pojmenovali ALTEMA? Nechtěli jsme moc otálet se založením společnosti, a přitom jsme se snažili dbát na to, aby jméno nebylo v právní kolizi s jinými již zavedenými názvy. A zjistili jsme, že hodně krásných názvů již vymyslelo spousta lidí před námi. A tak jsme pro název společnosti použili jeden z prvních nápadů novotvar ALTEMA. Je docela odlišný a může symbolizovat třeba alternativní témata, nebo all jako všechna témata tedy rozmanitost, kterou ve světě kolem vidíme a kterou bychom rádi v naší práci reflektovali.